Takım Koçluğu

mindful-logo-k

Bugünün iş dünyasında varlığımızı sürdürebilmek için bazı yetenekler ön plana çıkıyor….Yeni değil, ama ‘hayati’ önem taşıyan odaklanma yeteneğimiz! Hem Takım lideri olan yöneticinin, hem de takımı oluşturan her bir üyenin ‘odaklanma’ yeteneğinde her an evrilme gerekiyor. Ve bu dönüşüm,  sistem farkındalığında artış ve ‘öğrenme’ yeteneğinde paradigma değişimine ihtiyaç duyuyor.

Biz de bu bakış açısıyla CoachPro TEAMS modelini kullanarak , sistem yaklaşımı ve bilişsel davranışçı psikoloji bilgisini temel alan  bunun sonucunda da  daha başarılı performans gösteren  takımlar yaratıyoruz.

CoachPro TEAMS programı,

Takım üyesinin kendisi ile olan ilişkisini , diğer takım üyeleri ile olan ilişkisini ve takımının kurumu ile olan ilişkisini ayrı ayrı ele alır.

Takım lideri, takım üyesinin değerlerini tanımlayabilmeyi, her birini Durum – Düşünce – Duygu – Davranış bağlantısında görebilmeyi öğrenir. Gerçek öğrenme ve odaklanma, bu dörtlünün birbirleriyle nasıl bir etkileşim halinde olduğunun farkındalığına dayanır.
Takımın her bir üyesi, açık ve net tanımlanmış takım hedefleri doğrultusunda ilerlerken, takım lideri onun hedefini, uyumsuz davranışını, düşüncelerini ve duygularını birlikte araştırmanın araçlarını kullanır.
Takımının her bir üyesinin kendi çözümlerini üretebilen bireyler olma yolunda destekleyebilme yeteneğini geliştirir.

Takım Koçluğu Ne zaman gerekir?

» Yeniden yapılanma / Organizasyonel değişiklik süreçlerinde

» Takım içinde işbirliğine engelleyen çatışmanın varlığında

» Bireysel ve takımlarda iş stresinin önlenmesi gerektiğinde

» Şirket bağlılığını, yetkinliğini ve verimliliğini yükseltme ihtiyacı ortaya çıktığında

» Liderlik gelişim programlarında

» Yetenek havuzunda yer alan yeni nesil liderlerin gelişim programlarında

 

Bu Program Ne Kazandırır;

» Yapıcı çatışma becerilerinin gelişimi

» Departmanlar arası işbirliği artışı

» Deneyimleyerek daha etkili öğrenme ortamı

» Takım içinde daha güçlü işbirliğine yönelik ‘tamamlayıcı bakış açısı’ sağlanması

» Bireylerde ve takımlarda olarak bağlılık artışı

» Takım üyelerinde bilgi, beceri ve davranış değişikliği geliştirmesi

» Sürdürülebilir takım performansının desteklenmesi

CoachPro – TEAMS Takım Koçluğunda, takım üyelerinin her biri ile ilgili ‘Mevcut profil ve Hedeflenen profil’ IPF Lead – Uyum ve Farkındalık envanteri uygulanır. Raporun temel amacı, her bir takım üyesini etkileyen temel psikolojik kavramlar hakkında bilgi sağlamak; farkındalık düzeyini davranış ve tercih potansiyellerine ilişkin arttırarak takıma uyumunun artmasını sağlamaktır.
Rapor, aksiyon odaklı olarak incelendiğinde aşağıdaki bilgileri sağlar;

» Davranışların kaynağını oluşturan temel motivleri,

» Zihinsel olarak zaman kavramına ilişkin kendini nasıl konumlandırdığı

» Davranışlarına yön veren değerlerinin neler olduğu,

» Değişim sürecine bilişsel, duygusal ve davranışsal düzlemde nasıl tepki vereceği,

» Değişim karşısında nelerin destekleyici, nelerin engelleyici olabileceği.

aykutbora-selinsertel

Biz Kimiz?

Aykut Bora

Selin Sertel

 

Post your comments here