Uzmanlık

ThrowThe-Rope-coach

Koçluk Yaklaşımını Seç!

CoachPro bünyesinde ve çözüm ortakları programları ile, ICF tarafından Süregelen Koç Öğrenimi (CCE) statüsünde onaylı Yönetici Koçluğu, İlişki Koçluğu, Ebeveyn Koçluğu, Öğrenci Koçluğu ve Kariyer Koçluğu olanakları sunulur.

3. Modül – Uzmanlık | Farklılaşın

İş modelleri, ön muhasebe, PR ve sosyal medya yönetimi, web sayfası hazırlama ve yönetme gibi temel pratik konularda danışmanlık desteği sağlanır.

Koçluk yaklaşımın, senin özgünlüğünü yansıtacak şekilde olmalıdır ! Bugün seni iyi bir koç yapan şey, geçmişte kullandığın tüm becerilerin, bilgilerin, tutumların ve kişisel özelliklerin bütünüdür. CoachPro programları ile bu aşamaya geldiğinde, duygu, düşünce, davranış ve durumların birbirlerine etkisini daha net görecek, buradan yaptığın çıkarımlara farkındalıkları da ekleyerek ilerleyeceksin. Bu program, koçluk mesleğine profesyonel olarak başlamadan önceki birikimlerini kullanarak uzmanlaşabildiğin, istediğin hedef kitle ile çalışmak için sana özel yöntemleri öğrendiğin bir modüldür.

Süreç

Kişiye özel yönelim envanteri geribildirim görüşmesi, iki veya üç tam gün eğitim, kayıtlı bireysel koçluk uygulamaları içerir.

Koçluğun hangi amaca hizmet ediyor olacak? Bu amacı destekleyen sana özel becerilerin, kişisel özelliklerin ve değerlerin neler?” gibi soruların çalışılması ile birlikte belirlenen yönde katılımcının programı tamamlaması sağlanır.

İletişim

Detaylı bilgi almak için tıklayın!

Post your comments here