Yöneticiler İçin Temeller

Yöneticiler İçin Koçluğun Temelleri Eğitimi

Programın amacı, katılımcıların yönetim yetkinliklerine, koçluk becerilerini eklemelerine ve koçluk prensiplerine dayalı bir liderlik anlayışını hayata geçirmelerine destek olmaktır. Bu model, çalışanların yöneticilerden doğrudan yönlendirme ve izlemeden fazlasını bekledikleri kademelerde daha etkilidir.

Katılımcılar eğitim süresince koçluk modelini, yöneticilik rollerinin gerektirdiği delegasyon, motivasyon, ekip yönetme ve ilişki geliştirme gibi temel görevlerde uygulamayı deneyimler. Günümüz kurumlarının yapısına ve hızına uygun ‘uygulama görevleri’ ile eğitimin takibini ve pratikte uygulanmasını, süpervizyon toplantısı ile ise değerlendirme ve geribildirim olanağını sağlar.

Post your comments here