Mentorluk

Mentorluk Programı

Mentorluk Programı, kurumdaki tecrübe, bilgi ve kurum kültürünü çalışanlara aktarmayı ve güçlü bir öğrenme aracı temin etmeyi en üst düzeyde desteklemeyi amaçlamaktadır.

Aşamalar ve Yöntemler:

1. “Mentorluk Programı”nın Kurum’a özelleştirilmesi

‘Mentorluk programı’nın Kurum kültürüne ve hedeflerine göre iletişim modeli tasarımı yapmak üzere bir dizi toplantılar yapılır. Bu toplantılarda ağırlıklı konular;
• Mentor, Menti, Program Koordinatörü (İK Bölümünden) ve Danışman rol ve tanımlarının belirlenmesi,
• Etik kodların belirlenmesi,
• Temel kurallar, zaman planı ve çalışma şeklini kapsayan modelin yapılandırılması (görüşme zamanları, ortam, kapsanacak konular, vb)

 

2. Mentor ve Menti’lerin belirlenmesi ve eşlenmesi

• Mentor ve Menti gruplarına ayrı hazırlanan, kişiye özel dosya gönderimi yapılır.
• CoachPro danışmanları ve Program Koordinatörü stratejik yön belirleme ve eşleme için organizasyon şeması üzerinde çalışır.
• Anket sonuçları gözönünde bulundurularak CoachPro danışmanları tarafından yapılan eşleme (mentor-menti) çalışmasının İK Bölümüne sunumu yapılır ve onay alınır.
• Mentor ve Mentilere programın duyurusu yapılır.
• Mentilere online iCOACH© uygulanır ve raporlanır.

iCOACH© özellikle mentorluk ve koçluk süreçlerinde başarıya ulaşmayı sağlayacak temel kavramları ölçen ve raporlayan bir psikometrik değerlendirme aracı olarak geliştirilmiştir.iCOACH©, mentinin kararlarının kaynağı ve bu yönde değişebilirlik düzeyi hakkında kritik bilgiler verir.

 

3. Katılımcıların programa hazırlanması

Mentor ve mentiler için ayrı ayrı düzenlenecek eğitimlerle tüm katılımcıların programa hazırlığı sağlanır.

Mentorlar için Eğitim: 2 gün ve yaklaşık bir ay sonra 1 gün olmak üzere toplam 3 gün eğitim
Mentorluk temel prensipleri, teknikleri ve uygulama:
(Mentorluk kavramı, Mentor rolü ve program esasları, mentorluk yetkinlikleri ile bireysel özelliklerinin uyumu, mentorluk teknikleri, öğrenme stilleri, rol çalışması ve geri bildirim)

Coachpro – Mentorluk Programı dahilinde Mentorluk yapan Kurum yöneticileri Uluslararası Koç Federasyonu (ICF) tarafından onaylı koçluğa özel eğitim (ACSTH) sertifikası almaya hak kazanırlar.

Bu eğitim sırasında, Mentorlar ile eşleştikleri mentilerin icoach raporları üzerinden çalışılır.

Rapor aksiyon odaklı olarak incelendiğinde menti hakkında aşağıdaki bilgileri sağlar;

• Davranışların kaynağını oluşturan temel motivler/ihtiyaçlar

• Zihinsel olarak zaman kavramına ilişkin kendini nasıl konumlandırdığı;

• Davranışlarına yön veren değerlerinin neler olduğu,

• Değişim sürecine bilişsel, duygusal ve davranışsal düzlemde nasıl tepki vereceği,

• Değişim karşısında nelerin destekleyici nelerin engelleyici olabileceği.

Mentiler için Eğitim : 1 gün

İlişki ile öğrenme esasları ve beklentileri yönetme üzerine odaklanılır: Mentorluk modeli, programın esasları, öğrenme stilleri, kendine ait farkındalık, gerçekçi beklenti oluşturma

Lansman toplantısı- 1/2 gün

Bu toplantıda; mentor, menti ve ilgili diğer yöneticilerin katıldığı bir toplantı ile eşleşme resmi olarak açıklanır, eşleşen Mentor ve Mentiler aralarında yakınlık oluşturacak şekilde küçük egzersizlere moderatörlük yapılır, kendi aralarında ilk görüşmelerinin tarihlerini belirlemeleri sağlanır.

 

4. Süpervizyon

Mentorluk modelinin başarılı olmasında en kritik modül süpervizyon modülüdür. CoachPro danışmanları, “danışman” rolü ile programın uygulanması ve takibinde “Program Koordinatörü” olan İK Yöneticisi ile beraber rol alır.

Post your comments here