Stratejik Liderlik modeli olarak Koçluk

Stratejik Liderlik modeli olarak Koçluk

Amaç

* Etkinlik gösterilen her alanda şirketi profesyonel şekilde temsil eden ve koçluk prensiplerine dayalı bir liderlik modelini hayata geçiren bir kültür yaratmak

* Bireysel ve takım performansı ile bağlılığı etkin koçluk yaparak geliştirmek

* Koçluğun, organizasyonun çalışma kültürünün merkezinde yer almasını sağlayarak ölçülebilir ve uzun süreli gelişim alanı yaratmak

LiderKoçların Temel Rolleri

»  Gerektiğinde çalışanlara kurumsal hedeflere yönelik koçluk yapmak
»  Program danışmanı ile birlikte “Yöneticiler için Koçluk Becerileri Eğitimi” seminerlerinin düzenlenmesine destek olmak
»  Koçluk kültürünün yaratılmasına ve pekişmesine yardımcı olmak
»  Koçluk gerektiren gerçek durumlarda takım yöneticilerine destek olmak
»  Program danışmanı ile düzenli iletişim içinde olmak ve tasarım ekibine geribildirim vermek

LiderKoçun Özellikleri

»  Koçluk felsefesini anlar, benimser ve sürece dahil olmak ister
»  Akranları ve meslektaşları arasında saygı görür
»  Takımlara liderlik yapmakta etkin ve deneyimlidir
»  İnsanlarla ilişki kurma becerileri iyidir ve genel olarak çok sevilir

LiderKoç Nasıl Seçilir?

•  İK/liderlik ekibinin önerisi ile seçilebilir
•  Gönüllülük esastır

Programın Temel Faydaları

Takım Yöneticisi (Koç)

•  Koçluk fırsatlarını görmeye odaklanır
•  Personelini daha iyi desteklemeyi ve geliştirmeyi öğrenir

Takım Üyesi (Koçluk alan üye)

•  Odaklı hedefler koyar ve bunlara ulaşmak için destek alır
•  Motivasyon ve kendini yönetme imkanı bulur
•  Güven ve netlik kazanır

 

İletişim

Detaylı bilgi almak için tıklayın!

Post your comments here