Motivler & Değerler

Davranışa Profesyonel Bakmak DPB© ve Bilişsel Davranışçı Koçluk içindeki yeri

Koçluk, kısaca danışanın tercih ettiklerini tanımlaması ve bu yönde davranışlarına yön vermesidir. Koçluk sürecinin başarısı, hedeflenen davranış değişikliklerinin gerçekleştirilmesi ile ölçülür. DPB özellikle Bilişsel Davranışçı Koçluk süreçlerinde başarıya ulaşmayı sağlayacak temel kavramları içeren bir bakışaçısı ve yöntem olarak geliştirilmiştir.

CoachPro – Bilişsel Davranışçı Koçluk yaklaşımının TASARLA aşamasında faydalandığımız DPB© yönteminin temel amacı; danışanın davranış ve tercih potansiyellerine ilişkin koçun ve danışanın farkındalık düzeyini bu açıdan arttırarak koçluk sürecinin başarıya ulaşmasına katkı sağlamaktır. Danışanın MOTİVLERİ ve DEĞERLERİ hakkında bilgi sağlamaktadır;

MOTİVLER
Motivler, davranışa kaynaklık eden temel enerji alanlarını temsil etmektedirler.
Yapılan davranış veya tercihlerin nedeninin anlaşılması kolay bir süreç değildir. Çünkü bireyin karmaşık istek ve dürtüleri çevrenin koşulları ile etkileşime girmekte ve aynı uyarıcıya verilen tepkiler değişebilmektedir. Fakat insan psikolojisinde, bireysel farklılıklar dört ana grup altında toplanmaktadır. yazı 2 görseli

Motivlerin koçluk sürecindeki yeri
Bu alanda yer alan boyutlar, koçluk süreci içerisinde özellikle hedef belirleme ve problemin neye ilişkin olduğunu belirlemede devreye girerler. Eğer belirlenen hedef bireyin davranışlarını şekillendiren motivlerle/ihtiyaçlarla uyumlu değil ise koçluk sürecinin başarıya ulaşma ihtimali azalır. Buna ek olarak, bireyin motivlerinin düşük olması, koçluk sürecinde ortaya koyulan hedeflerle ilgili aksiyona geçmekte zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Bu alanlarda değişimi hedeflemek, kısa vadede koçluk sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir.

Ayrıca, Başarı ve Hakimiyet motivleri bir işi gerçekleştirmede çakışan motivler olarak evrilirler. Çünkü başarı motivi kişinin bir işi kendisinin yapmasını söylerken, Hakimiyet motivi o işi birine yaptırmayı içerir. Bu iki motive birden yüksek ise bireyde delege edememe, güven duyamama gibi problemler gözlemlenebilir. Ek olarak, motivlerin üçünün birden baskın olması, bireyin hangi motivini tatmin edeceğine ilişkin önceliklendirme yapamamasına ve böylece artan stres düzeyi ile birlikte zaman yönetimi yapamamasına neden olabilir.

DEĞERLER
Değerler, bireyin günlük hayatta hangi davranışlarının doğru hangilerinin yanlış olduğuna karar verirken kullandığı temel referans noktalarıdır. Bu alanda yer alan unsurlar, bireylerin yaşamında rehber prensiplerledir.
Kişisel değerlerin değişime açıklığı sınırlıdır. Uzun süreli çalışma ve bazı yaşam döngüleri ile değişim sağlanabilir.

Kişisel Değerler Haritası iki ana başlık içerisinde incelenir. Bunlar TEMEL DEĞERLER ve ARACI DEĞERLER’dir.(Değerler Listesine göz atmak isterseniz tıklayın) Temel değerler, genel olarak bireyin idealist yönünü temsil eder ve ulaşılmak istenilen son noktaya atfen kişilerin kararlarını şekillendirdiklerini gösterir. Aracı değerler ise kişilerin hayatlarında ulaşmak istediklerini bir takım hedeflere giderken, nelere sahip olmaları gerektiğinin göstergesidirler.

This material belongs ©CoachPro Training Consulting Coaching – International Coach Federation (ICF) approved ‘CoachPro –Fundamentals of Professional Coaching ‘ program for Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) Status