Koçluk Becerileri

CoachPro Bilişsel Davranışçı Koçluk Programı, hangi becerilere odaklanıyor?

13 Mart 2017

Bilişsel Davranışçı Koçluk (BDK)* temelinde ve Uluslararası Koç Federasyonu (ICF) onaylı bu programda dokuz aşamalı Behavioral Coaching Institute (BCI) Master Coach Modeli ile ilerliyoruz.Ve her aşamada, öncelikle sizin kişisel farkındalığınıza odaklanıyoruz;

Farkındalık Yaratma
*Önemsiz ve önemli konuları, durumsal ve yineleyen davranışları ve söylenen ile yapılan arasındaki farkı ayırt edebilme
*Söylenilene takılıp kalmayıp söylenen ötesine gidebilme
*Kişilerin alta yatan endişelerini; kendini ve dünyayı algılama şekillerini; gerçekler ve yorumlamalar arasındaki farkları görebilme ve gösterebilme
*Düşünceler, duygular ve eylem arasındaki tutarsızlıkları belirleme
*Hem kendisi hem de iletişimde olduğu kişi için güçlendiren yeni düşünceler, inançlar, algılar, duygular, davranışlar belirlemesine yardımcı olma

Program, bir ‘tohum ekme’ süreci ve en temelde kendimizle ve çevremizle olan iletişimimize odaklanıyor. Birbirimizi gerçekten görebilmeyi, duyabilmeyi, anlayabilmeyi sağlıyor. Düşündüklerimizi ve duygularımızı önce kendimizin farkedebilmesini sonra da karşımızdakinin anlayacağı şekilde ortaya koymamıza olanak veriyor. Gerisi, buradan besleniyor ve dönüşüyor .

Dokuz aşamalı Behavioral Coaching Institute (BCI) Master Coach Modelinin diğer odakları;

Netlik
*Dikkat ettiği iletişimde neye gereksinim duyulduğunu anlayabilme
*Anlaşmaya varmak üzere hareket etme
*Beklentilerin karşılıklı anlaşılmasını sağlama

Değerlerle hareket etme
*Karşılıklı saygı ve güven üreten destekleyici bir ortam yaratabilme
*Kendi değerlerinin farkına vararak, bunlarla uyumlu davranma
*Risk alma ve başarısızlık korkusunu içerenler de dahil olmak üzere, yeni davranışları ve eylemleri sürekli destekleme

Esneklik, olasılıklı düşünebilme
*Kendi sezgilerine erişme ve iç sesine güvenme
*Durumlar içinde kendi bakış açısını farkedebilme ve güvenle değiştirebilme
*Kendi kendine harekete geçirmek üzere yeni olasılıklar deneyebilme
*Açık, esnek ve emin bir yaklaşım kullanarak spontane ilişki geliştirebilme

Aktif ve Duyarlı Dinleme
*Karşısındakinin ne söylediğine ve ne söylemediğine odaklanabilme, söylenenin ne anlama geldiğini anlayabilme
*Sözcükler, ses tonu ve vücut dilini ayırt edebilme
*Kişinin kendi hislerini, algılarını, endişelerini, inançlarını, önerilerini vs ifade etmeye cesaretlendirme, keşfetme ve pekiştirme

Amaçlı sorular sorma
*Kendine ve karşısındaki kişiye maksimum yararı sağlamak, gereken bilgileri açığa çıkarmak, keşif, içgörü veya eyleme teşvik veya daha fazla netlik için uygun zaman ve yaklaşımla sorular sorabilme

Geribildirim verme
*Anlaşılır ve algılanır şekilde iletişim kurabilme ve kişide etkiye sahip dili kullanabilme
*Geribildirimi paylaşmada ve sağlamada açık, anlaşılır ve direkt olma
*Bir durumu göstermeye yardımcı olmak için hikaye, metafor ve analoji kullanma

Değişimi kolaylaştırma
*Birden fazla bilgi kaynağı arasında bağlantılar kurabilme ve uyumlu şekilde değerlendirebilme
*Başlıca güçlü yönlere karşı başlıca öğrenme ve gelişme alanlarını ve ele alınacak en önemli şeyin ne olduğunu belirleme,
*Kişinin kilit endişelerini görebilme ve ele alabilme; öncelikleri ve öğrenme hızı hakkında farkındalık kazanmasını sağlama; deneyimleri üzerinde düşünme ve bunlardan dersler çıkarma yetisini geliştirme

Kapsayıcılık – İşbirliği ortamı yaratma
*Kişinin yeni öğrenmeyi gösterebilmesini, çalışabilmesini ve derinleştirebilmesini sağlayacak eylemleri belirlemesine yardımcı olma
*Kişinin odaklanmasına ve kararlaştırılan hedeflerinin merkezindeki belirli endişeleri ve olanakları sistematik olarak keşfedebilmesine yardımcı olma
*Alternatif fikirlerin ve çözümlerin bulunmasını, tüm seçeneklerin değerlendirilmesini ve bağlantılı kararlar verilebilmesini sağlayan ortam yaratma

Planlama ve Hedef Belirleme
*Gerçekleştirilebilir, ölçülebilir, belirli sonuçları ve hedef tarihleri olan bir plan oluşturma
*Planda ilerlerken gerekli olan değişikliklerin farkındalığı ve gerektirdiği düzeltmeleri yapma
*Hem süreç hem sonuç odaklı olabilme
*İlerlemeyi ve Sorumluluğu Yönetme
*Dikkati kişi için önemli olan şey üzerinde tutabilme

Delegasyon
*Hareket geçmek için sorumluluğu bırakma yetisine odaklanabilme
*Öz disipline teşvik etme; yapacağını söylediklerinden, sonuçlarından veya bağlantılı zaman dilimleri içeren belirlenmiş plan ile ilgili karşısındaki kişiyi sorumlu tutabilme
*Kararlaştırılanlar yapılmadığı zaman yapıcı bir yaklaşım kullanarak kişiyi bu durum ile yüzleştirme

Kaynak: CoachPro – Profesyonel Koçluğun Temelleri ACSTH Sertifikasyonu Eğitim materyali

En temelde KOÇLUK, güçlendirmektir. Kişiye, muktedir olduğunu hatırlatır ve dayanıklılığı arttırır. Dayanıklılık, olayları anlamlandırma, en sınayıcı koşullardan ders çıkarma; inancını, motivasyonunu yitirmeden devam etme gücünü kendinde bulma yeteneğidir.

İnsanların da kurumların da uzun dönemde ayakta kalmaları ne kadar dayanıklı olduklarına bağlıdır!