2. Modül Program Akışı

 

Koçluk yetkinliklerini geliştirmenin en iyi yolu uygulama yapmanız ve bu doğrultuda aldığınız geri bildirimleri koçluk pratiğinizde kullanmanızdır. Gerekenin ne olduğunu fark etmek, bu deneyimden öğrenileni hemen uygulamak, bu süreç içindeyken yansıtma almak, bakış açısı ve davranış değişikliği yaratmak amaçlanır. Tüm programlar, özellikle bu akışı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur tarafından aktarılan konular;

¬ Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım, temel ilke ve özellikleri

¬ Durum-Düşünce-Duygu-Davranış arasındaki bağlantı ve Bilişsel yapı

¬ Bilişsel Davranışçı Koçlukta Benimsenen Modeller
• ABC Modeli
• Temel Kabuller ve Bilişsel Çarpıtmalar
• Bilişsel Uyumsuzluk

¬ Ev ödevleri düzenlemenin temel ilkeleri

Selin Sertel tarafından aktarılan konular;

¬ Bilişsel Davranışçı Koçluk – Kapsamı, Hedefleri, Stratejileri ve Müdahaleleri

• Bilişsel Davranışçı Koçluk Modeli
• Değişimin Evi Modeli
• A-F Modeli – Kişiyi kısıtlayıcı düşünceler üzerinde çalışmak
• Bilişsel Çarpıtmaları yeniden çerçevelemek
• Bilişsel Uyumsuzluk ile çalışmak
• Davranış Değişimini desteklemek

Ulaş Özcan tarafından aktarılan konular;

¬ Davranışa profesyonelce bakmak – Değiştirilebilen ve değiştirilemeyen davranışlar

İşlevsel Davranış Analizi

• Bilişsel Davranışçı Koçluk Modeli
• Değişimin Evi Modeli
• Temel motivler haritası – Motivlerin koçluk sürecindeki yeri
• Kişisel değerler haritası – Temel değerler ve Aracı değerler
• Kognitif Triad ve BDK’da yeri
• Kişinin kendisine nasıl baktığı (Değişim Dinamikleri; öz yeterlilik, belirsizlik , toleransı, öğrenme esnekliği, adaptasyon, kontrol odağı, karmaşa toleransı, sosyal farkındalık)
• Kişinin dış dünyaya nasıl baktığı (Değişim Yönelimi; olumlu duygusal reaksiyon, bilişsel esneklik, başetme)
• Kişinin geleceğe nasıl baktığı (Zaman Yönelimi; gelecek yönelimi, geçmişe yönelme, geçmişi önemseme, dürtüsellik)

Bu modüle katılanlar neler söylediler;

“ Seminer bence mükemmeldi. Konuların İşlenişi çok başarılıydı. ”
“ Keşke bu seminerde olsaydı diyebileceğim bir şey bulamıyorum.”
“ Mehmet Sungur’dan Bilişsel Davranışçı Yaklaşımı dinlemek müthiş bir şanstı. Selin Sertel ise hem gerçek bir profesyonel hem de sıcaklığını ve coşkusunu muhafaza etmiş biri.” Didem Şen

“ Tadı damağımda kaldı” demek çok doğru olur benim için…”
“ İyi ki bu seminerde, gerçekten isteyerek gelen bir grup vardı.”
“ Mehmet Bey bilgilenmemiz için elinden gelenini yaptı.ve profesyonel koçluk mesleğinin değerli bir hoca tarafından desteklenmesi benim açımdan çok etkileyiciydi.Selin Hanım’ın bu organizasyondaki çabası ve başarısı için de çok teşekkür ederim.” Esen Ömeroğlu

“Bu seminer bence farklı koçluk yaklaşımlarını anlamak, bilişsel davranışçı terapi konusunda bilgilenmek açısından çok verimliydi.”
“ Konuşmacılar konularına hakim, bilgilerini paylaşmak konusunda son derece özveriliydi.”
“ Bu seminer sonunda ayrıca yapmayı planladıklarım; seminer kitapçığını okumak, kendi uygulamakta olduğum koçluk araçlarını zenginleştireceğim noktaları belirlemek.” Nuray Akmeriç

Post your comments here